een project van Tot Heil des Volks
menu
Artikelen
01-10-2015

Verlangen naar intimiteit

De gedachte dat homoseksualiteit niet volgens Gods bedoeling is, stuit bij veel mensen op weerstand. Hoe durf je iemand intimiteit te ontzeggen? Deze verontwaardiging hangt samen met de visie op seksualiteit zoals die gangbaar is in onze cultuur. Seksualiteit is het hebben van seks, zo redeneert men. Waarom mogen heteroseksuele mensen dit wel beleven en homoseksuele mensen niet?

Seksualiteit is een veel breder begrip dan alleen het hebben van seks. Onze seksualiteit maakt deel uit van wie we zijn. Onze seksuele verlangens hangen bovendien samen met emotionele behoeften. Het raakt het vlak van relaties in het algemeen. En onze seksualiteit heeft een geschiedenis: tal van ervaringen hebben ons in de beleving van onze seksualiteit gevormd.

Kennen en gekend worden
Ook in de Bijbel heeft seksualiteit een bredere betekenis dan alleen ‘het hebben van seks’. Het Hebreeuwse woord voor ‘gemeenschap hebben’ (zie onder meer Gen. 4:1) kun je ook vertalen met ‘kennen’. Blijkbaar is er bijbels gezien een relatie tussen seksualiteit en ‘kennen en gekend worden’. Kennen en gekend worden is een basisbehoefte van ieder mens. We hebben behoefte aan intimiteit. Met intimiteit bedoelen we de vertrouwelijke, innige omgang met anderen.

De Bijbel legt lang niet zo’n zwaar accent op het hebben van seks zoals dat in onze huidige cultuur het geval is. De Bijbel spreekt wel op een positieve manier over lichamelijkheid en erotiek. Wat vooral aandacht krijgt, is het feit dat de mens een relationeel wezen is. Leven zonder seks, tijdelijk of soms permanent, is mogelijk. Ook zonder seks kunnen mensen tot een betekenisvol leven komen. Een leven zonder relaties is echter incompleet.
In onze cultuur worden de begrippen seksualiteit en intimiteit vaak verward. Onder intieme relaties worden uitsluitend seksuele relaties verstaan. Dé manier om intimiteit te beleven is het hebben van een seksuele relatie. Het is nodig om onderscheid te maken tussen erotiek en intimiteit. Er is op zich niets mis met erotiek. Maar intimiteit is meer dan dat.

Intimiteit en erotiek
Hoe kun je, als je gelooft dat homoseks tegen Gods bedoeling is, toch vormgeven aan je verlangen naar intimiteit?

1. Sommigen kiezen voor een vriendschapsrelatie met iemand van het eigen geslacht tot wie ze zich emotioneel en/of seksueel aangetrokken voelen, maar zeggen ‘nee’ tegen het hebben van seks. De vraag is of dit niet de kat op het spek binden is. Jezus maakt in het Evangelie ook duidelijk dat het Hem niet alleen gaat om ons gedrag, maar ook om ons gedachteleven.
2. Anderen kiezen ervoor om hechte relaties met seksegenoten uit de weg te gaan. Je zou eens verliefd kunnen worden of jezelf niet meer in de hand kunnen houden. Het gevaar is dat mensen zichzelf (en anderen) tekortdoen en dat men hierdoor in een isolement terechtkomt.

Tussenweg
Er is een tussenweg mogelijk. Hier volgt een aantal praktische tips voor mensen met homoseksuele gevoelens die een weg zoeken om met hun verlangen naar intimiteit om te gaan.

1. Wees niet gefocust op één persoon. Het is beter om met meerdere mensen hechte vriendschappen op te bouwen.
2. Probeer op een ontspannen manier om te gaan met je verlangen naar intimiteit. Wijs jezelf niet af als je verlangen naar intimiteit gepaard gaat met seksuele verlangens.
3. Maak je verlangens naar intimiteit en je seksuele verlangens die boven kunnen komen bespreekbaar. Leg je verlangens en gedachten open voor God. Praat er met andere christenen over. Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom je hiervoor beter niet kunt kiezen voor de persoon tot wie je je aangetrokken voelt.
4. Ontdek waar je grenzen liggen. Op sommige momenten is het oké om een knuffel te krijgen. Op andere momenten kies je ervoor wat afstand te houden, misschien omdat je hormonen teveel opspelen. Er is een tijd om intens met vrienden op te trekken en een tijd om meer op jezelf te zijn.
5. Raak niet in paniek als een vriendschap veel in jou losmaakt. Als je vriendschappen niet uit de weg gaat, kun je geconfronteerd worden met behoeften en noden op een dieper niveau. Dat kan pijn veroorzaken.
6. Trek aan de bel als dat nodig is. Zeker als er dieperliggende noden en pijn bovenkomen, heb je steun nodig van mensen die bekwaam zijn om je bij dit soort processen te begeleiden. Op zoek gaan naar een hulpverlener is geen teken van zwakte.

Verwerken
De basis voor het omgaan met intimiteit wordt dikwijls gelegd in onze kinderjaren. Misschien is er pijn omdat je als kind werd geremd om intimiteit te beleven. Het veroorzaakte eenzaamheid. Die pijn kan er nog steeds zijn en de hunkering naar intimiteit kan hierdoor een allesoverheersende drive worden. Pijn moet onder ogen gezien worden.

Het kan ook helpen om je af te vragen waardoor je je seksueel aangetrokken voelt tot een specifieke persoon. Heeft deze persoon eigenschappen waar je tegenop kijkt? Dat kan dan betekenen dat je aan de slag gaat met zelfaanvaarding. Als de hunkering naar intimiteit zo groot is dat je automatisch in een fantasiewereld terechtkomt, waarbij de ander op een volmaakte manier aan jouw verlangens tegemoetkomt, dan is het goed om jezelf vragen te stellen als: waar komt die hunkering uit voort? Heb je misschien een rem ontwikkeld om in het ‘echte leven’ ontvankelijk te zijn voor intimiteit?

‘Nee’ zeggen tegen homoseks hoeft niet te betekenen dat je je seksualiteit afsluit. In contact staan met je seksualiteit kan juist een aanleiding zijn om te groeien in de relatie met jezelf, met anderen en met God.

Reitze Siebesma
 
Reitze Siebesma was als docent verbonden aan Different. Wil je reageren? We zijn bereikbaar via info@different.nl 
Cookies helpen om u een betere gebruikerservaring te bieden. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. OK Meer informatie